Narodil jsem se 18.března 1958 v Estonsku. Díky povolání mého otce se naše rodina často stěhovala. Největší dojmy ve mně zanechal náš pětiletý pobyt na Dálném Východě, u pobřeží Japonského moře, kde jsme žili daleko od civilizace, obklopeni panensky nedotčenou přírodou. S odstupem doby si uvědomuji, že právě toto místo, ale také setkávání s různými povahami lidí a poznávání jejich osudů začaly formovat moje tvůrčí schopnosti. Umělecky jsem se začal vzdělávat až o řadu let později na Střední umělecké škole v Oděse. Po jejím absolvování v r.1984 jsem od roku 1985 studoval na Akademii výtvarných umění v Kyjevě. Ukončil jsem ji úspěšně v roce 1991 svou diplomovou prací " Olypij - malíř ikon ". Jednalo se o sochu prvního známého staroruského malíře svatých obrazů, mnicha Kyjevsko - Pečorského kláštera, Olypije. Tento projekt bohužel nebyl realizován. V roce 1992 jsem vstoupil do Svazu výtvarných umělců Ukrajiny. Od roku 1988 pořádám své autorské výstavy. Mám spokojené manželství. Se svou milou ženou Táňou a dvěma šikovnými dcerkami, Márii a Natálii žijeme od r. 1992 v Kunštátě na Moravě. Zde se zabývám sochařinou, malířstvím a keramikou. Trochu učím. V centru mého tvůrčího zájmu je člověk. Tématy jsou mezilidské vztahy a vztah člověka k sobě samému, které jsou vyjádřeny pohybem, nejčastěji ale výrazem jeho očí a tváře. Svým obrazům bych dal jeden společný název - " Dialogy beze slov ". Jsou to jak dialogy mezi zobrazenými osobami, tak především vždy dialog obrazu s divákem. Těší mě, že mnoho mých prací své diváky již v mnoha zemích našlo. Žijí teď nezávisle na autorovi svým samostatným životem. Je v nich ale vždy část mé duše.